Koło Naukowe Studentów Psychologii Psycholab

Koło Naukowe Studentów Psychologii Psycholab jest stowarzyszeniem studentów, które ma charakter naukowy. Stanowi doskonałą alternatywę dla osób chcących nie tylko studiować, ale i brać czynny udział w życiu Instytutu Psychologii CH

Gromadzi studentów pragnących wyjść poza sztywne ramy programu studiów i rozwijać swoje zainteresowania i pasje, pogłębiając przy tym wiedzę związaną ze studiowanym kierunkiem. Koło zrzesza studentów wszystkich lat oraz kadrę uniwersytecką, pozwalając im na podejmowanie wspólnych inicjatyw.

 

Owocuje to zacieśnianiem więzi i burzeniem sztucznych barier pomiędzy tymi grupami. Koło stanowi swoistą ostoję życia kulturalnego w Instytucie Psychologii CH. Poprzez organizację wielu imprez okolicznościowych i spotkań Koło Naukowe Psycholab stanie się integralną część Instytutu, znacznie urozmaicając życie studenckie i pozwalając na pełną integrację społeczności studenckiej. Dodatkowo poprzez czynną działalność w Kole Studentów Psychologii jego członkowie mają możliwość nabycia cennego doświadczenia w pracy zespołowej, organizacji wydarzeń czy kontaktach interpersonalnych. Jest to szczególnie ważne dla studentów pierwszego roku, gdyż pomaga im we wdrożeniu się w całkowicie obcy dla nich tryb nauki.

Koordynatora Koła

dr Emilia Samardakiewicz-Kirol

Dołącz do teamu psychoLAB!

Wyślij zgłoszenie na

Cele działania
Koła i sposoby ich realizacji

Poszerzanie wiedzy z szeroko rozumianej dziedziny psychologii,

Rozszerzanie wiadomości w oparciu o kanon lektur i artykułów wykraczających poza podstawowy program studiów psychologicznych,

Zainteresowanie studentów pierwszego roku dziedziną psychologii,

Swoje cele Koło realizuje poprzez

Przygotowanie materiałów do przyszłych publikacji,

Praca nad narzędziami badawczymi, które mogą zostać wykorzystane w dziedzinie psychologii

Praca nad badaniami empirycznymi, zagłębiając się w metodologii prowadzenia badań empirycznych

Organizowanie spotkań i konferencji naukowych,

Współpracę z innymi organizacjami studenckimi, działającymi zarówno w CH jak i poza uczelnią.

Omawianie zagadnień, wyników badań i najświeższych informacji związanych z psychologią,

Doskonalenie wiedzy i umiejętności z zakresu metod diagnozy psychologicznej