mLegitymacja studencka

mLegitymacja studencka to tradycyjny dokument wyświetlany na ekranie urządzenia mobilnego. Możesz z niej korzystać dzięki podpisanemu porozumieniu, które zawarło Collegium Humanum i Ministerstwo Cyfryzacji.
 

Dane z mLegitymacji możesz okazać tak jak przy użyciu tradycyjnej legitymacji. Pokazując mLegitymację, potwierdzisz, że jesteś studentem, co daje możliwość otrzymania zniżek ulgowych przejazdów i innych benefitów z tego względu wynikających.

Legitymacja w telefonie zawiera m.in. numer legitymacji, imię i nazwisko posiadacza, datę wydania i termin ważności, PESEL. Nie zawiera innych danych osobowych. 

 
Mobilna legitymacja studencka jest pełnoprawnym odpowiednikiem tradycyjnych plastikowych ELS. Nie oznacza to jednak, że wersja elektroniczna na urządzenia mobilne znosi obowiązek posiadania tradycyjnego dokumentu. mLegitymacja pełni funkcję uzupełniającą. O mobilną legitymację może się ubiegać osoba będąca studentem i mająca ważną Elektroniczną Legitymację Studencką (ELS).
 
Aby skorzystać z mLegitymacji, należy to zadeklarować przy rejestracji online. Jeżeli jesteś już studentem Collegium Humanum, możesz przystąpić do usługi, poprzez przesyłanie podania (wzór w eHumanum) na bos@humanum.pl
Dane aktywacyjne do usługi mLegitymacja w aplikacji mObywatel wysyłane są pocztą elektroniczną na adres podany w eHumanum.
 
mLegitymacja wydawana jest użytkownikowi na okres jednego semestru. Przedłużenie ważności mLegitymacji wymaga ponownego złożenia podania. W wypadku zakończenia studiów lub skreślenia z listy studentów mLegitymacja jest unieważniana.